Algemene Info Fytocell

Fytocell® is een opgeschuimde aminoplast hars die met een harder onder een druk van 5 bar en lage pH wordt samengesteld. Op deze manier ontstaat een lichte maar zeer stabiele, sponsachtige substantie. In het verdere productieproces wordt de pH weer gecorrigeerd.
Afhankelijk van de toepassing is het drogestofgehalte van het schuim 10 tot 30 kg/m3. Als substraatmat is het drogestofgehalte 18 kg/m3 .

Teelt Matten / Groeizak Fytocell
Fytocell grow bags 2009 4Fytocell grow bags 2009 3Fytocell grow bags 2009 2Fytocell grow bags 2009 1

Logo fytocell
MSDS - VeiligheidsinformatiebladEigenschappenR & D Onderzoek en Ontwikkeling


Procedure

Brochure(s)

Praktijkvoorbeeld


Praktijkervaring


Veelgestelde Vragen


Fytofoam Fytocell Mountain Flakes 3
Fytocell® is al een aantal jaren op de markt in Nederland en België en heeft hier zijn goede eigenschappen bewezen als teeltsubstraat in diverse gewassen.
Het totale areaal is nog beneden de verwachting gebleven door de geringe productie mogelijkheden van dit bijzondere substraat.

In de beginjaren van Fytocell® moest de tuinder nog veel aandacht besteden aan het volzetten en neutraliseren van de matten en was het moeilijk enkele Fytocell® matten tussen andere substraten te leggen. Nu is duidelijk naar voren gekomen dat dit heel goed mogelijk is zonder veel extra aandacht bij het volzetten van de teeltmatten.

Alleen wanneer in het begin van de teelt minder water wordt gegeven dan feitelijk nodig is treedt er verschil op met het substraat waarop geregeld wordt. Dit zogenoemde “uitdrogen van de mat” wordt gedaan omdat steenwolmatten feitelijk te nat zijn voor een goede wortelontwikkeling.

De goede water/lucht verhouding van Fytocell® maakt deze moeilijke en enigszins riskante onderneming overbodig.

De enige fout die men ten aanzien van watergeven van Fytocell® kan maken is het geven van te weinig water, te veel watergeven is nagenoeg niet mogelijk!! De lange en moeilijke discussies over de tijdsduur en frequentie van druppelbeurten is bij het gebruik van Fytocell® dan ook het hele jaar niet nodig.

De zeer goede en gezonde wortelontwikkeling door het gehele substraat, van boven tot onderin en het grote aantal fijne en vertakte wortels, met de daarbij behorende wortelpuntjes, maken een goede water en nutriënten opname mogelijk. Vaak zien we op de matten van Fytocell® die tussen andere substraten liggen minder neusrot. Algemeen zien we op Fytocell® altijd minder neusrot dan op de vochtigere substraten.

Wanneer in de teelt normaal het verdampte water aangevuld wordt met voldoende drain, zullen de planten op Fytocell® zich goed ontwikkelen, al zal Fytocell® meestal een generatiever gewas laten zien, zetting is bij Fytocell® geen probleem. Vaak zien we een grovere vrucht bij tomaat en een zwaardere vrucht bij paprika hetgeen tot uitdrukking komt in een grotere opbrengst.

Na eind juli, wanneer de verdamping vaak zeer snel kan afnemen en men toch nog vaak te veel water geeft, komen de grote voordelen van het luchtigere substraat Fytocell® nog duidelijker naar voren. Op andere substraten komt dan vaak wortelafsterving voor door een Pythium aantasting, terwijl dat op Fytocell® nog nooit is gebleken.

(Opm.: Met watergeven wordt uiteraard steeds bedoeld de complete voedingsoplossing.)