Toepassingen Fytocell

Fytocell® is een opgeschuimde aminoplast hars die met een harder onder een druk van 5 bar en lage pH wordt samengesteld. Op deze manier ontstaat een lichte maar zeer stabiele, sponsachtige substantie. In het verdere productieproces wordt de pH weer gecorrigeerd.
Afhankelijk van de toepassing is het drogestofgehalte van het schuim 10 tot 30 kg/m3. Als substraatmat is het drogestofgehalte 18 kg/m3 .

Teelt Matten / Groeizak Fytocell
Fytocell grow bags 2009 4Fytocell grow bags 2009 3Fytocell grow bags 2009 2Fytocell grow bags 2009 1

Wilt U dat wij contact met U opnemen over, vult U dan ons aanvraagformulier in.
Logo 3 salad crops 3, Hydroponics, Fytocell, grow bag, soil less culture, substraat, medium,  Bio-Espuma

Substraten


De samenstelling van de grond en de daarbij behorende micro-organismen kunnen net als water en meststoffen de groei van planten beperken. Een logische stap is dan om te zoeken naar een betere grond in de vorm van een vervanger hiervan “het substraat”. Telers die op substraat telen kunnen veel beter ervaringen uitwisselen omdat immers de basis van vergelijken gelijk is.
Grote bedrijven hebben geen last meer van verschillende omstandigheden door verschillen in grondslag. We weten nu immers dat de functie van de grond is: het vasthouden van de plant, water en voedingstoffen. Deze functie kan door veel materialen overgenomen worden en zelfs beter dan de grond ter plaatse. Bovendien zijn veel kassen op plaatsen gebouwd waarbij de grond een ondergeschikte rol speelde, de beschikbaarheid van warmte of water was belangrijker.

Bij vervanging van het substraat na iedere teelt kan men zelfs iedere keer opnieuw starten met een schone grond, zonder ontsmetting met hoge opbrengsten als resultaat. Het vervallen van de grondontsmetting had ook milieuvoordelen. Zo wordt het gebruik van chemische middelen sterk gereduceerd en vervalt ook het onplezierige werk van grondstomen.
Read MoreFytofoam Fytocell Mountain Flakes 3

Fytocell® ten opzichte van andere substraten


Afbreekbaar onder compostering condities
Bevestigd door de “Sectie Milieutechnologie Wageningen Universiteit”.
Is biologisch afbreekbaar met behoud van zijn volume tijdens de teelt.

Optimale water/lucht verhouding
Benutting van het gehele substraatvolume, dus ook wortels bovenin de mat.
Sterk vertakt wortelstelsel met veel wortelpuntjes voor goede nutriëntenopname.

Goede herbevochtiging
Mocht een mat uitgedroogd zijn door een verstopte druppelaar, dan is de mat snel en gemakkelijk weer nat te maken.

Bestand tegen lage pH
Vooral bij komkommers is de pH onder de potten vaak laag, waardoor de mat oplost en de potten in de mat zakken.

Makkelijke watergeef strategie
Geen angst voor te natte matten met wortelafsterving, alleen concentreren op voldoende watergiften.
Goede controle over waterbuffer bij sterk wisselende weersomstandigheden.

Generatief gewas in de basis
Makkelijke zetting ook onder minder optimale omstandigheden met mogelijkheden van vegetatieve sturing.


Telen op Substraat
Read MoreFytocell Potting Soil various 4, research station Boskoop

Potgrond


Fytocell® is uitgebreid getest voor toepassingen in de boomkwekerijen, de resultaten zijn zonder aarzelen fantastisch te noemen. Over het algemeen kunnen we zeggen dat toevoeging van Fytocell® aan de (pot-)grond voor een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de wortels, het aantal vertakkingen en de algehele plantgesteldheid zorgt. Hieronder staan de verschillende testen die zijn uitgevoerd, het uitgebreide testrapport wordt u gratis op aanvraag toegestuurd.

Doordat er met Fytocell® meer takken ontstaan is de uiteindelijke opbrengst van bijvoorbeeld vruchtbomen aanzienlijk groter.

Wanneer Fytocell® wordt toegevoegd aan de potgrond gaat de teelt van uw gewas niet alleen sneller, ook de kwaliteit van de plant en zijn wortels wordt verhoogd.

Read More