STRI Bingley UK Fytofoam

DE INVLOED VAN FYTOFOAM®
OP DE FYSISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN VAN GRASVELDEN WELKE IN OPBOUW GROTENDEELS UIT ZANDGROND BESTAAN

EEN LABORATORIUMONDERZOEK

OPDRACHTGEVER

Resins Agro B.V.

Door


Mr. Sacha Mooney en Dr. Stephen Baker
STRI
Bingley, West Yorkshire, BD 16 1AU


Document Nr. 0066/3

22 juli 1999
St. Ives Estate, Bingley, west Yorkshire BD16 1 AU
Tel 01274 565131, Fax 01274 561891, Email stri@rmplc.co.uk


De invloed van Fytofoam® op de fysische bodemeigenschappen van grasvelden welke in opbouw grotendeels uit zandgrond bestaan[/[/]

Samenvatting

Een laboratoriumonderzoek is verricht om te bepalen wat de invloed van verschillende percentages Fytofoam® aan de bodem op de fysische eigenschappen van drie wortelzones (eenmaal een puur zandmengsel en tweemaal een zand plus toevoeging mengsel) met de bedoeling in kaart te brengen welke voldoen aan de “USGA” specificaties voor de fysische eigenschappen van golfgreen wortelzones.

De belangrijkste resultaten waren dat de toevoeging van Fytofoam® een toenemende capillaire poreusheid veroorzaakte en vervolgens het watervasthoudend vermogen versterkte, welke verantwoordelijk is voor een verminderde hydraulische geleiding, totale- en luchtgevulde poreusheid. Een vermindering in massa dichtheid en stevigheid was ook toe te schrijven aan een toenemend percentage Fytofoam®, hoewel geen relatie was aan te tonen met betrekking tot de stevigheid.

Van de 15 geteste wortelzones, kwam er maar slechts een overeen met minder dan twee van de vier belangrijkste fysische eigenschappen voorgeschreven specificaties (hydraulische geleiding, totale poreusheid, luchtgevulde en capillaire poreusheid bij 3 en bij 4 kPa). Tevens voldeden zeven geteste wortelzones aan alle vier de gewenste eigenschappen. Vijf van de zeven, bevatten Fytofoam® in verschillende percentages.

Deze studie heeft aangetoond dat Fytofoam® potentie heeft voor gebruik in de gangbare wortelzone mengsels die voldoen aan de “USGA” specificaties voor fysische eigenschappen en dat belangrijke overwegingen zullen zijn:
korrelgrootte,
toegevoegde materialen
en verhouding van hoeveelheid Fytofoam®.


Introductie

Fytofoam® is een biologisch afbreekbaar materiaal - geproduceerd door Resins Agro B.V. - dat, het drainerend vermogen, de water/lucht huishouding en het uitspoelingspercentage van meststoffen van de bodem kan verbeteren. Een laboratoriumonderzoek is verricht om te bepalen of Fytofoam® geschikt is voor gebruik als toevoeging in bodemmengsels. Zowel voor de eigen eigenschappen, als die in combinatie met andere soorten materialen voor gebruik in grasvelden welke in opbouw grotendeels uit zandgrond bestaan.

De invloed van verschillende percentages Fytofoam® in: puur zand, 80:20 zand/veen mengsel en 80:20 zand/grond mengsels op geselecteerde fysische bodemeigenschappen zijn getest in de laboratoria via de specifieke “USGA” methodes (Hummel, 1993). De uitslagen van deze testen werden vervolgens vergeleken met de voorgeschreven fysische bodemeigenschappen gebruikt door de “USGA” Greens Section Staff (1993).


Materialen en methodes

Experimentele behandelingen

Het experiment heeft plaats gevonden in het laboratorium voor bodemonderzoek, STRI, Bingley, UK. Er waren 15 experimentele behandelingen die elk vijf verschillende percentages Fytofoam® bevatten (0, 7,5, 15, 22,5, 30% per volume) die gevoegd waren aan puur zand, een 80:20 zand/veen mengsel, en een 80:20 zand/zand-leem mengsel.

De compressie kan voltrokken worden door 30% Fytofoam® in volume te vergelijken met ongeveer 2% Fytofoam® in gewicht. Deze behandelingen zijn vijf keer herhaald zodat statistisch gezien conclusies konden worden getrokken.
Dit resulteerde in een totaal van 75 proeven die geplaatst werden in buizen met een diameter van 72 mm die onder druk werden gezet met een kracht van 30,3 KJ m-2, alvorens de fysische eigenschappen werden gemeten.
De korrelgrootte van het gekozen zand en de gebruikte toevoegingen in de wortelzone vindt u terug in Tabel 2. Het gebruikte zand uit dit onderzoek was een 50:50 mengsel van medium (Rufford 1742) en medium-grof zand(Chelfort 30), welke overeenkomt met de “USGA” specificaties voor korrelgrootte verdeling in wortelzone mengsels. De grond was een zand/leem toplaag afkomstig van de STRI grond bij Bingley. Het gebruikte veen was ‘Sphagnum moss' geleverd door Shamrock Peat Ltd.

Metingen

De volgende metingen zijn uitgevoerd op alle wortelzone mengsels. De standaard onderzoekmethode voor elke test is weergegeven in Appendix 1.

  • Verzadigde hydraulische geleiding
    Watervasthoudend vermogen
    Massa dichtheid
    Totale, luchtgevulde poreusheid bij 30 en 40 cm zuigspanning (kPa)
    Stevigheid en hardheid bij 40 cm zuigspanning (kPa)


Alle gegevens ondergingen een statistische analyse. Gebruik is gemaakt van afwijking/verschil en het minst significante verschil (LSD) bij 5% (P=0,05). Een regressie analyse was uitgevoerd bij deze 5% om de gevonden uitslagen in relatie tot elkaar te onderzoeken.


Resultaten

De gemiddelde waarden, standaard fouten en LSD's voor de vijf herhalingen van de geselecteerde fysische eigenschappen.

De belangrijkste resultaten hiervan kunnen samengevat worden in: verminderde massa dichtheid, hydraulische geleiding, luchtgevulde poreusheid en hardheid en toenemend watervasthoudend vermogen bij verhoogde percentages Fytofoam®. Geen relatie kon worden aangetoond voor stevigheid.

Het toegevoegde materiaal had een zeer grote invloed (P


De gemiddelde waarden, standaard fouten en LSD's voor de vijf herhalingen van de geselecteerde fysische eigenschappen.

De belangrijkste resultaten hiervan kunnen samengevat worden in: verminderde massa dichtheid, hydraulische geleiding, luchtgevulde poreusheid en hardheid en toenemend watervasthoudend vermogen bij verhoogde percentages Fytofoam®. Geen relatie kon worden aangetoond voor stevigheid.

Het toegevoegde materiaal had een zeer grote invloed (PDe gemiddelde waarden, standaard fouten en LSD's voor de vijf herhalingen van de geselecteerde fysische eigenschappen.

De belangrijkste resultaten hiervan kunnen samengevat worden in: verminderde massa dichtheid, hydraulische geleiding, luchtgevulde poreusheid en hardheid en toenemend watervasthoudend vermogen bij verhoogde percentages Fytofoam®. Geen relatie kon worden aangetoond voor stevigheid.

Het toegevoegde materiaal had een zeer grote invloed (P