Toepassingen Fytofoam

Wilt U dat wij contact met U opnemen over, vult U dan ons aanvraagformulier in.
Laag en Vlok Applicaties


Fytofoam Layer application Golf 1


Sleuf Injecties


Fytofoam Vredo injection turf 2

Fytofoam® als bodemverbeteraar


Gemengd in de bodem werkt Fytofoam® als een spons, zelfs na volledige uitdroging wordt water weer snel opgenomen (geen irreversibele uitdroging). Fytofoam® neemt gemakkelijk water op maar staat water ook weer makkelijk af aan plantenwortels of bodem. Afhankelijk van de bodemsamenstelling werkt Fytofoam® op een specifieke manier.Klei houdende gronden


Fytofoam® bestaat uit fijne open cellen die gemakkelijk water kunnen opnemen. Bij regenval of irrigatie werkt Fytofoam® als een snelle buffer voor water in het profiel. Door de grote zuigspanning van dit type bodem wordt het water uit de Fytofoam® gezogen waarvoor lucht in de plaats komt. In deze gronden brengt Fytofoam® dus uiteindelijk meer lucht in het profiel. In deze zwaardere gronden is de geringe hoeveelheid lucht vaak het probleem alsook de mogelijkheid om snel de neerslag op te nemen.

Zanderige gronden


Gekenmerkt door grote poriën en daaruit volgend de geringere capaciteit om water vast te houden. Fytofoam® gemengd in deze gronden verhoogt de watercapaciteit, hetgeen uitmondt in een geringere uitspoeling van meststoffen en een betere benutting van water, neerslag en irrigatiewater voor de planten.

In zowel klei- als zanderige gronden, en alle gronden die daar tussen liggen, verbetert Fytofoam® de water-/luchthuishouding met de mogelijkheid van een betere groei en sterkere planten.

Fytofoam®


Fytofoam® is een polymeer, die tot de groep van aminoplasten wordt gerekend en wordt gekenmerkt door haar open cellen die water kunnen opnemen. In de grond onder vochtige omstandigheden wordt het schuim door bacteriën zeer langzaam afgebroken (mede afhankelijk van de dichtheid van het schuim) zodat het een reeks van jaren zijn werking in de grond kan doen. Tegen de tijd dat het schuim is afgebroken is door de invloed van de goede groei, de structuur van de grond sterk verbeterd. De restproducten van de bacteriële omzetting zijn nutriënten voor de plant.
Uniek bij de toepassing van Fytofoam® als grondverbeteraar is dat het materiaal ook zeer goed doorwortelbaar is, bijmenging vergroot dus het bewortelbare volume. Tevens zien we een beter wortelstelsel, meer vertakt en fijner van structuur met meer wortelpuntjes (zeer belangrijk voor de opname van nutriënten).

Fytofoam® kan ook in reeds bestaande grasvelden worden toegepast, voor verbetering van de water-/luchthuishouding. Bij nieuw aan te leggen velden kan Fytofoam® ter plaatse als een laag schuim op de grond geschuimd worden en na enige droging door de grond gemengd worden met alle voordelen van dien.

De Fytofoam® vlok heeft in de bodem een driedimensionale vorm en kan als het ware vergeleken worden met de tot aggregaten gevormde gronddeeltjes die zo belangrijk zijn voor een goede bodemstructuur. Slechts na zeer lange tijd kunnen deze structuren in de bodem op een natuurlijke manier verkregen worden.

De “sponswerking” van Fytofoam® zorgt ook voor de buffering van de in het bodemvocht opgeloste nutriënten terwijl het schuim zelf geen invloed uitoefent op de samenstelling. De CEC (Cation Exchange Capacity)) is laag waardoor geen opeenhoping plaatsvindt van het ongewenste natrium ion (Na+).