Resins Agro BV

WEBWINKEL / Plantenwand

roof garden hydrocell intensive 4, Daktuin, Roof garden, green roofs, Hydrocell, RG 30, Fytomix, Fytonop, RG 18 roof graden slabs, Planterboxes, Dachgaerten

Totaalpakket van Resins Agro BVResins Agro BV levert een totaalpakket voor lichtgewicht daktuinen
Hydrocell roof garden Breda (NL), Daktuin, Roof garden, green roofs, Hydrocell, RG 30, Fytomix, Fytonop, RG 18 roof garden slabs, Planterboxes, DachgaertenHydrocell Roof garden elements / Built up Tuinen Appeltern, Daktuin, Roof garden, green roofs, Hydrocell, RG 30, Fytomix, Fytonop, RG 18 roof garden slabs, Planterboxes, Dachgaerten

Hydrocell daktuin dia presentatie

Daksyteem voor waterberging en waterafvoer in intensieve en extensieve tuindaken

Resins Agro BV
 • Lichtgewicht daktuinen
  ‘Water op niveau’


Steeds meer daktuinen


Het dakoppervlak in Nederland neemt jaarlijks toe. Steeds vaker worden, in verband met de grotere effectieve ruimte van gebouwen en woningen, platte daken toegepast. De bouw van traditionele daken is gericht op de functies waterdichtheid en isolatie. Wanneer men op een hogere verdieping van een gebouw in een bebouwde omgeving naar buiten kijkt ziet men pas hoe groot de dakoppervlakten zijn. Waterdicht en geïsoleerd zullen ze zeker zijn, maar mooi is anders. Daarom worden er vaker 'groene' daken aangelegd.

Naast de extensieve sedumdaken is er veel vraag naar intensieve daktuinen met beplanting van bomen en struiken. Niet alle daken zijn geschikt om een daktuin op aan te leggen. De dakconstructie moet het gewicht van de grond en de planten kunnen dragen. Door Resins Agro BV worden verschillende HYDROCELL RG30 ® lichtgewicht daktuinsystemen op de markt gebracht. Waarmee op bijna elk plat dak een tuin of bloembak gerealiseerd kan worden.
Voor de architect, bouwkundige, opdrachtgever en projectontwikkelaar zijn deze systemen interessant omdat o.a. de aanleg van een daktuin op lichte dakconstructies hiermee mogelijk is. Een daktuin veraangenaamt het woon- en werkklimaat. Bovendien verlengt een daktuin de levensduur van de dakbedekking.

Ontwikkeling van Hydrocell RG30 ®


Hydrocell RG30 ® is een opgeschuimde aminoplast kunsthars. In de ruim 20 jaar dat dit schuim op de markt is, is er in Europa al ruim 2,1 miljoen m2 aan daktuinen aangelegd. Dit schuim heeft een zeer lange levensduur. Bij zware beworteling bedraagt de verwachte levensduur bij normaal onderhoud minimaal 10 jaar. Dit is ongeveer de afschrijvingstermijn die projectontwikkelaars aanhouden bij de aanleg van een daktuin.

Voordelen van Hydrocell RG30 ® op een rijtje


 • Lichtgewicht.
  Hydrocell RG30 ® is en blijft goed waterdoorlatend.
  Hydrocell RG30 ® blijft ten alle tijden goed water opnemen.
  Hydrocell RG30 ®, aangebracht in een 10 cm dikke laag, heeft een wateropnemend vermogen van maximaal 80 liter/m2 (80 vol%).
  Bij maximale verzadiging nog steeds 20 vol% zuurstof.
  Bij verdamping wordt het beschikbare water geleidelijk en volledig afgegeven aan de planten die met hun
  wortels in hydrocell RG30® zelf groeien. Dit in tegenstelling tot polyacrylamides. geëxpandeerde klei of
  lava welke wel water bufferen maar slechts een gering gedeelte beschikbaar stellen voor de beworteling.
  Biologisch afbreekbaar.
  Niet toxisch.
  Inert.
  Onbrandbaar.
  Heeft een hoge drukvastheid.
  Zelfs onder extreme klimatologische omstandigheden zeer duurzaam.
  Voor architecten en ontwikkelaars een veilig toepasbaar systeem.
  Het systeem vergt na aanbrengen relatief weinig onderhoud en is mede hierdoor voordelig.
  Het hele jaar door zelfregulerend.
  Het produkt is ook verwerkt in Fytomix V®


De Hydrocell RG30 ®-laag dient, in combinatie met Terran 1000 ®, ook als filter die doorsijpelen van kleine bodemdeeltje tot de drainagelaag voorkomt. Zo wordt het dichtslibben van de Fytonop® -drainageplaten tegengegaan.

Minimale dakbelasting, maximale waterberging


Het daktuinsysteem van Resins Agro BV is in zijn totaal zéér licht in gewicht vergeleken met andere systemen.
Hierdoor komen daken met een lichtere bouwconstructie in aanmerking voor een extensieve daktuin en daken met een zwaardere bouwconstructie sneller dan andere systemen in aanmerking voor een intensievere daktuin. De aangebrachte Hydrocell RG30 ®-laag van 10 cm dikte weegt bij volledige verzadiging circa 83 kg/m2. Ook het Fytomix V®-daktuinsubstraat bestaat uit minimaal 40 % hydrocell schuimvlokken, zodat het soortelijk gewicht bij maximale verzadiging circa 1250 kg/m3 bedraagt. (Het soortelijk drooggewicht bedraagt 810 kg/m3.) De samenstelling van Fytomix V ® heeft niet alleen voordelen in gewichtsbesparing, maar door het toevoegen van de vlokken in de aarde ontstaat er ook een ideale lucht-water huishouding in het grondpakket. Dit stimuleert een betere wortelgroei ten opzichte van minerale daktuinsubstraten.

Verwerkingsmethode


Achtereenvolgens wordt in overlap LDPE folie, Fytonop® drainageplaten en Terram 1000® wortelwerende filtertextiel aangebracht. Daarnaar kunnen de Hydrocell RG30 ® -platen gelegd worden of kan het ambulante schuim Hydrocell RG30® gespoten wordenmet hierop het Fytomix V®-daktuinsubstraat . De daktuin is nu klaar om aangeplant te worden.
Het aanbrengen van het totale pakket is specialistisch werk, vandaar dat wij samenwerken met een gerenommeerd netwerk van hoveniers en infrabedrijven.

Waterhuishouding


Een goede waterhuishouding is vaak moeilijk te bereiken. Na zeer natte perioden met teveel hemelwater volgen ook tijden van lange droogte. Daktuinen zijn over het algemeen erg gevoelig voor deze schommelingen. Met de Hydrocell RG30 ® systemen is dit goed op te vangen, omdat in natte perioden alleen al de Hydrocell RG30 ® hardschuimlaag 80 liter per m2 absorbeert, naast een goede bufferende werking van Fytomix V ® . Behalve het grote bufferen vermogen van Hydrocell RG30 ®, heeft het ook een groot watervertragend vermogen. Door deze eigenschappen hoeft in droogteperiode de beplanting minder vaak beregend te worden. De Fytonop®-platen dienen ervoor, om het (eventueel resterende) overtollige hemelwater af te voeren.

Het Resins Agro BV systeem is ook ideaal als ondergrond voor mos-sedum, -kruiden en -gras vegetatiematten. Deze matten zijn een goed alternatief voor bijvoorbeeld grinddaken. Het grote voordeel van mos-sedum matten is, dat er na aanleg direct een kleurrijk groen tapijt zichtbaar is.

Milieu-aspecten


Alles wat wij aanbrengen in onze omgeving moet getoetst kunnen worden aan biologische afbreekbaarheid. Hydrocell RG30 ® -schuim is biologisch afbreekbaar omdat het door middel van hydrolyse, binnen 30 jaar, degradeert tot stikstof, dat op zijn beurt weer dient als meststof voor de beplanting.

Totaalpakket van Resins Agro BV


Veel architecten kiezen voor een Hydrocell RG30 ® daktuinsysteem omdat het een biologisch afbreekbaar en zeer lichtgewicht systeem is, in combinatie met een groot waterbufferend en vertragend vermogen. Daarnaast kan Resins Agro BV in samenwerking met Dakwater zorgen voor een totaal-pakket (het aanbrengen van dakisolatie en dakbedekking, het aanbrengen van het complete onderbouw Hydrocell RG30 ® daktuin pakket en het leveren van beplantingschema's en grondmengsels) waarbij de totale verantwoording inclusief verzekerde garantie ook bij één partij ligt. Resins Agro BV licht u ook graag in over deze keuze mogelijkheden.

Resins Agro BV
Nijverheidsweg 17, 6651 KS Druten
Tel.: 31(0)487 – 593778,
E-mail: info@resinsagro.com
Website: www.resinsagro.comOmdat omstandigheden kunnen verschillen en wij de toepassing van ons product niet kunnen controleren, kan Resins Agro BV nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen. Deze publicatie vervangt all eerder gemaakte aanbevelingen voor het gebruik van het product.

Wilt U dat wij contact met U opnemen over, vult U dan ons aanvraagformulier in.
Hydrocell roof garden Breda (NL), Daktuin, Roof garden, green roofs, Hydrocell, RG 30, Fytomix, Fytonop, RG 18 roof garden slabs, Planterboxes, DachgaertenHydrocell roof garden Breda (NL) 2, Daktuin, Roof garden, green roofs, Hydrocell, RG 30, Fytomix, Fytonop, RG 18 roof garden slabs, Planterboxes, Dachgaerten

Hydrocell Roof Gardens Slide Show
Hydrocell Roof garden elements / Built up - Appeltern, Daktuin, Roof garden, green roofs, Hydrocell, RG 30, Fytomix, Fytonop, RG 18 roof garden slabs, Planterboxes, DachgaertenOverige links:Overige informatie voor uw dak terras etc