Bacel®

Resins Industry B.V.Aqua Resins Technologies

Werkzaam in industriële toepassingen, vullen van holle ruimten, vullen van mijnschachten en -gangen, liften van vloeren en stabiliseren van grondpakketten. Merknamen zijn: o.a. Bacel®. download www.resinsindustry.comBacel rioolvullingen RG 22 1Algemene info
Bacel® hardschuim is een opgeschuimde aminoplast kunsthars welke zeer duurzaam en milieuvriendelijk wordt toegepast. De polymeer wordt opgeschuimd met water en heeft op de dag van verwerking reeds een drukvastheid van 80 kPa en na veroudering van enkele jaren een drukvastheid van 230 kPa.

Bacel® hardschuim wordt in het werk opgeschuimd en geeft gegarandeerd een 100% vulling over de gehele lengte van de leiding. Het heeft een zeer korte hardingstijd en kan ook onder water worden toegepast. Het is milieuvriendelijk, rotbestendig en bestand tegen anorganische oplosmiddelen. Door zijn samenstelling is Bacel® uitermate geschikt bij het vullen van rioleringen en leidingen, het herstellen van verzakkingen en uitspoelingen in grondpakketten, die vaak veel overlast veroorzaken en waarvan de herstelwerkzaamheden vaak zeer kostbaar zijn.

Milieuaspecten

 • Hars op waterbasis. Deze basisstof bestaat voor 80% uit stikstof en is onschadelijk voor het milieu gebleken (onderzoekrapporten kunnen ter inzage opgevraagd worden).


Toepassingen


 • Riool- en Leidingvullen
  • Om instortingsgevaar te voorkomen dienen buiten werking gestelde rioleringen en leidingen, die niet te verwijderen zijn, gevuld te worden.
   Bacel® RG22 is een uitermate geschikt product voor deze toepassing.


  Liften van verzakte betonvloeren
  • Als gevolg van de bodemgesteldheid in grote delen van Nederland hebben veel bedrijven en particulieren te maken met verzakte betonvloeren. Wij hebben een techniek ontwikkeld waarbij met Bacel® hardschuim verzakte vloeren weer op het oorspronkelijke niveau teruggebracht kunnen worden.


  Liften van verzakte betonwegen
  • Als gevolg van zware belasting van ons wegennet in Nederland, gecombineerd met de bodemgesteldheid van grote delen van ons land, ontstaan er verzakkingen en holle ruimten onder het wegdek en ter plaatse van stootplaten bij viaducten. Met Bacel® hardschuim kan een gesloten wegdek weer op het oorspronkelijke niveau teruggebracht worden. Afhankelijk van het gehanteerde volumegewicht van Bacel® wordt een variabele druk bereikt zodat het draagvermogen nauwkeurig op het te dragen gewicht kan worden afgestemd.


  Grondinjecties
  • Toepassingsgebied: Onderloopsheid rioleringen, kademuren en stootplaten.
   Bij onderheide rioolstelsels treedt nogal eens "onderloopsheid" op. Onder het riool ontstaan waterstromen die verzakkingen veroorzaken en wegen of andere bouwwerken ondermijnen. Het injecteren van de uitgespoelde ruimten met Bacel® verdrijft het onderloopse water en stabiliseert het grondlichaam. De gronddruk wordt daarmee verhoogd en kan na een aantal jaren desgewenst opnieuw worden opgevoerd. In een persing kan een lengte tussen 10 en 50 meter worden gecorrigeerd

   Bij kademuren ontstaat de schade door de boegschroeven van het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer. Voor menige overheidsinstantie is uitspoeling daarom een veelvuldig en moeilijk te beheersen probleem. Oude kierende kademuren of damwanden worden uitgespoeld, waardoor de bovengrond en de bestrating langzaam maar zeker verzakken.
   Het injecteren met Bacel® van de uitgespoelde ruimten legt het zandpakket vast en voorkomt verdere uitspoeling. Als de kadewand wordt afgedicht, is ook verhoging van de gronddruk mogelijk. Daarvoor is vaak meermalig injecteren noodzakelijk, waarbij uitgeharde injecties opnieuw onder een steeds grotere druk worden gebracht.