Toepassingen Bacel

Bacel rioolvullingen RG 22 1

Holtes, Lege Ruimten


Riolering, Mijnopvullingen, Kademuren, Overig
Meer infoOndervullen, Liften


Plantenkwekers, Fabrieken en Loodsen, Huiseigenaren, Showrooms
Meer info


Vullen van Tanks


Vullen van oude tanks, Vullen rondom tanks, Verwijderen tanks
Meer info


Overig


Meer infoWat is Bacel® RG22?Bacel® hardschuim is een opgeschuimde aminoplast kunsthars welke zeer duurzaam is gemaakt en milieuvriendelijk wordt toegepast. De polymeer wordt opgeschuimd met water en heeft op de dag van verwerking reeds een drukvastheid van 80 kPa en na veroudering van enkele maanden een drukvastheid van 230 kPa.

Bacel® hardschuim wordt in het werk opgeschuimd en geeft gegarandeerd een 99% vulling over de gehele lengte van de leiding. Het heeft een zeer korte hardingstijd en kan ook onder water worden toegepast. Het is milieuvriendelijk, rotbestendig en bestand tegen anorganische oplosmiddelen. Door zijn samenstelling is Bacel® uitermate geschikt bij het vullen van rioleringen en leidingen, het herstellen van verzakkingen en uitspoelingen in grondpakketten, die vaak veel overlast veroorzaken en waarvan de herstelwerkzaamheden vaak zeer kostbaar zijn.

Milieuaspecten

Hars op waterbasis. Deze basisstof bestaat voor 80% uit stikstof en is onschadelijk voor het milieu gebleken (onderzoekrapporten kunnen ter inzage opgevraagd worden).


Toepassingen

 • Riool- en leidingvulling
  Liften van verzakte betonvloeren
  Liften van verzakte betonwegen
  GrondinjectiesRiool- en LeidingvullenOm instortingsgevaar te voorkomen dienen buiten werking gestelde rioleringen en leidingen, die niet te verwijderen zijn, gevuld te worden.
Bacel® RG22 is een uitermate geschikt product voor deze toepassing.

Werkwijze

In de rioolstrengen brengt de aannemer in de vulputten aansluitingen aan met tyleen (HDPE), rond 50 of 63 mm (niet met PVC!), in de ontvangstputten worden ontluchtingen aangebracht met tyleen of PVC. De tyleen vulpunten behoeven niet noodzakelijkerwijs in schildmuren aangebracht te worden, ze kunnen ook, in situaties waarin de putten afgekapt worden, met stampbeton vastgezet worden. Wij sluiten deze vulpunten aan met koppelstukken zodat er direct vanuit de vrachtauto gevuld kan worden. Wij vullen van put naar put, er kan niet onder putten door geschuimd worden.

Voordelen

 • Bacel® is goedkoop.
  Licht van gewicht en duurzaam.
  Milieuvriendelijk, geschikt voor hergebruik.
  Chemicaliën- en oplosbestendig.
  Bacel® kan over grote afstanden in de leiding worden geperst, zonder luchtinsluitingen.
  Bacel® reinigt de leiding, alle drab en water worden eruit gestuwd.
  Bacel® is toepasbaar bij leidingen die niet ontluchten en enkel éénzijdig te vullen zijn.
  Bacel® is succesvol bij relining, waarbij de tussenruimte tussen de binnen- en buitenbuis opgevuld wordt.
  Bij overloop in bestaande of nieuwe leidingen en huisaansluitingen is Bacel® gedurende enkele maanden heel goed te verwijderen.
  Toepasbaar onder alle omstandigheden, met een vulcapaciteit tot 50 m3 per uur.
  Niet noodzakelijkerwijs schildmuren nodig.Liften van verzakte betonvloeren

Als gevolg van de bodemgesteldheid in grote delen van Nederland hebben veel bedrijven en particulieren te maken met verzakte betonvloeren. Wij hebben een techniek ontwikkeld waarbij met Bacel® hardschuim verzakte vloeren weer op het oorspronkelijke niveau teruggebracht kunnen worden.

Werkwijze

Voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen, wordt de betreffende vloer door onze specialisten in kaart gebracht en wordt er op basis van onze waarneming een op maat gesneden offerte gemaakt. Na schriftelijke opdracht worden de werkzaamheden als volgt uitgevoerd. Er worden in de verzakte betonvloer gaten geboord van 45 mm doorsnede waarna in deze gaten pluggen worden aangebracht. Door deze pluggen wordt het schuim vanuit de vrachtauto met lage druk onder de vloer gepompt. Met laserapparatuur wordt tijdens het liften de vloer gecontroleerd tot de gewenste hoogte is bereikt. Als u rekent dat 1 bar gelijk staat aan 1 kg/cm2 werkdruk en u rekent vervolgens dat 1 m2 uit 10.000 cm2 bestaat, dan wordt er dus bij een werkdruk van 1 bar gedrukt met 10 ton/m2. Vandaar het grote gemak van deze techniek.

Voordelen

 • De kostprijs van liften ligt op ongeveer 30 tot 50% van een nieuw te storten vloer, afhankelijk van de bestaande situatie.
  Bijna geen oponthoud van uw bedrijfsactiviteiten tijdens de liftwerkzaamheden.
  Geen overlast voor de omgeving in de vorm van stof of trillingen e.d.
  Het schuim is niet belastend voor het milieu en is recyclebaar.
  Uw vloer kan op elk gewenst niveau worden gelift.
  Er wordt door de lifting minimaal gewicht toegevoegd.Liften van verzakte betonwegen

Als gevolg van zware belasting van ons wegennet in Nederland, gecombineerd met de bodemgesteldheid van grote delen van ons land, ontstaan er verzakkingen en holle ruimtes onder het wegdek en ter plaatse van stootplaten bij viaducten. Met Bacel® hardschuim kan een gesloten wegdek weer op het oorspronkelijke niveau teruggebracht worden. Afhankelijk van het gehanteerde volumegewicht van Bacel® wordt een variabele druk bereikt zodat het draagvermogen nauwkeurig op het te dragen gewicht kan worden afgestemd.

Werkwijze

De werkwijze van het liften van verzakte wegen is identiek aan die van het liften van verzakte betonvloeren.

Voordelen

 • Minimaal overlast voor het verkeer en de omgeving.
  Het schuim is niet belastend voor het milieu en is recyclebaar.
  Het wegdek kan op elk gewenst niveau worden gelift.
  Er wordt door het liften minimaal gewicht aan de ondergrond toegevoegd.Grondinjecties

Toepassingsgebied: Onderloopsheid rioleringen, kademuren en stootplaten.

Bij onderheide rioolstelsels treedt nogal eens "onderloopsheid" op. Onder het riool ontstaan waterstromen die verzakkingen veroorzaken en wegen of andere bouwwerken ondermijnen. Het injecteren van de uitgespoelde ruimten met Bacel® verdrijft het onderloopse water en stabiliseert het grondlichaam. De gronddruk wordt daarmee verhoogd en kan na een aantal jaren desgewenst opnieuw worden opgevoerd. In een persing kan een lengte tussen 10 en 50 meter worden gecorrigeerd.

Bij kademuren ontstaat de schade door de boegschroeven van het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer. Voor menige overheidsinstantie is uitspoeling daarom een veelvuldig en moeilijk te beheersen probleem. Oude kierende kademuren of damwanden worden uitgespoeld, waardoor de bovengrond en de bestrating langzaam maar zeker verzakken.
Het injecteren met Bacel® van de uitgespoelde ruimten legt het zandpakket vast en voorkomt verdere uitspoeling. Als de kadewand wordt afgedicht, is ook verhoging van de gronddruk mogelijk. Daarvoor is vaak meermalig injecteren noodzakelijk, waarbij uitgeharde injecties opnieuw onder een steeds grotere druk worden gebracht.


Werkwijze

Onder waterdruk worden er injectielansen naar de holle ruimten gespoeld. Vervolgens wordt het schuim door de gespoelde lansen in de holle ruimten gedrukt totdat elke ruimte in het grondpakket is gevuld.

Voordelen

 • Verzakkingsproces wordt aanmerkelijk vertraagd.
  Zonder noemenswaardige overlast voor het verkeer wordt de verzakking gecorrigeerd.
  Geen overlast voor de omgeving, stof of trillingen e.d.
  Het schuim is niet belastend voor het milieu en is recyclebaar.