Riool of leiding vullen RG 22 Benefil

Riolering / leidingsystemen vullen.


Rioolbuizen en andere ongebruikte leidingsystemen worden snel en tot in de kleinste hoekjes en gaatjes gevuld, nadat er een koppeling met kogelkraan is aangesloten op de (door opdrachtgever) aangebrachte vulleiding*.
We sluiten hierop onze injecteerapparatuur aan, die op zijn beurt weer in verbinding staat met een compacte pomp-unit. Deze unit zorgt ervoor dat de grondstoffen uit de voorraadtanks naar de injecteerapparatuur worden gepompt, om daar tot een helderwit schuim te worden omgezet. Op dat moment wordt ook de benodigde harder aan het mengsel toegevoegd. Het schuim is daarna gereed om met lichte (water)druk in de holle ruimten te worden gepomt, waarhet zich moeiteloos over tientallen meters verspreidt en de kleinste hoekjes en gaatjes vult. Het hardschuim neemt niet meer toe in volume, wel in sterkte.
Het team is compleet self supporting: energie van eigen generator/compressor, alle grondstoffen en gereedschappen zijn onder handbereik.
Het is voor de efficiency van het werk van belang dat de vrachtwagen zo dicht mogelijk bij de werkplek kan komen. Normaal gesproken is de maximale afstand 25 meter. Voor grotere afstanden wordt gebruik gemaakt van een speciaal verlengingspakket, waardoor afstanden tot maximaal 75 meter overbrugd kunnen worden. Deze aanpassing dient in de opdrachtbevestiging vastgelegd te worden.

Vullen buitenwerking gestelde leidingen
Vullen buitenwerking gestelde leidingen / riolen, gas- en waterleidingen
Tr Benefil void, pipe-filling, Void Fill, Floor lifting, Tank decommissioning, RG 22, RG 30 , Benefil, Quay walls, Sea walls, Re-lining, Mines, Mine shaft, grouting, subsiding floors, Hebetechnick Tr Benefil subway picture, Void Fill, Floor lifting, Tank decommissioning, RG 22, RG 30 , Benefil, Quay walls, Sea walls, Re-lining, Mines, Mine shaft, grouting, subsiding floors, HebetechnickTr Benefil re-lining, Void Fill, Floor lifting, Tank decommissioning, RG 22, RG 30 , Benefil, Quay walls, Sea walls, Re-lining, Mines, Mine shaft, grouting, subsiding floors, Hebetechnick

Wilt U dat wij contact met U opnemen over, vult U dan ons aanvraagformulier in.
Wilt U meer weten over: Holle ruimtes vullen

Benefil Mine Shaft 4,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlift, verzakte vloer, liftRiolering
Meer info

Mijn opvullingen
Meer info

Kademuren
Meer info

Overig
Meer info

Nederland
Ga naar ... http://www.benefil.nl
info@resinsindustry.com
Benefil: Bestek service

Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

Download hier uw: Brochure Benefil NL


België en Luxemburg
info@resinsindustry.com
Benefil: Bestek service

Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

Download hier uw: Brochure Benefil NL


Tr Benefil void, pipe-filling, Void Fill, Floor lifting, Tank decommissioning, RG 22, RG 30 , Benefil, Quay walls, Sea walls, Re-lining, Mines, Mine shaft, grouting, subsiding floors, Hebetechnick Tr Benefil subway picture, Void Fill, Floor lifting, Tank decommissioning, RG 22, RG 30 , Benefil, Quay walls, Sea walls, Re-lining, Mines, Mine shaft, grouting, subsiding floors, Hebetechnick
Tr Benefil seawalls , Void Fill, Floor lifting, Tank decommissioning, RG 22, RG 30 , Benefil, Quay walls, Sea walls, Re-lining, Mines, Mine shaft, grouting, subsiding floors, Hebetechnick
Tr Benefil re-lining, Void Fill, Floor lifting, Tank decommissioning, RG 22, RG 30 , Benefil, Quay walls, Sea walls, Re-lining, Mines, Mine shaft, grouting, subsiding floors, HebetechnickKenmerken van Resins Industry producten zijn
Milieuveilig
Biologisch afbreekbaar
Steriel / inert
Lichtgewicht

Gaten vullen


Ongebruikte tunnels, mijnschachten, kruipruimten, rioleringen en leidingen kunnen stuk voor stuk problemen opleveren door verzakkings- of instortingsgevaar. Benefil Nederland BV heeft daarvoor de oplossing, ook als het moeilijk bereikbare ruimtes, gaten en holtes betreft.

Benefil is een milieuneutraal hardschuim dat met injectietechnieken in beperkte of moeilijk bereikbare gaten en holtes wordt ingebracht of met lichte pompdruk in grote hoeveelheden wordt aangevoerd om bijvoorbeeld een complete tunnel of af te sluiten mijngang te vullen met hardschuim.

Het vloeibare schuim nestelt zich tot in de kleinste hoeken en het verdrijft eventuele resterende hoeveelheden water of andere vloeistoffen.

Het schuim neemt niet toe in volume, wel hardt het uit en ontwikkelt het met het toenemen der jaren zelfs een steeds grotere densiteit. Door het zeer lage eigen gewicht van het schuim is er geen gevaar voor verzakking.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Benefil voor het vullen van een gat of andere ruimten? Bekijkt op uw gemak onze website.
Kijk voor een snelle calculatie op onze bestekservice (
 • Benefil informatie: Bestek service formulier ) en voor een duidelijke instructie voor de noodzakelijke voorbereiding op onze aansluitinstructies.Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22


  Holle ruimtes


  Holle ruimtes, variërend van een kruipruimte tot een mijnschacht of een ongebruikte kelder of tunnel: ze hebben gemeenschappelijk dat ze het gevaar op kunnen leveren van instorting, oneigenlijk gebruik, wateroverlast of huisvesting van plaagdieren.
  Wie dergelijke risico’s wil vermijden, die doet er goed aan de holle ruimte te laten opvullen met Benefil hardschuim.
  Het volumineuze schuim vult de ruimte tot in hoeken en gaten, heeft een licht eigen gewicht en verzwaart de bouwconstructie dus nauwelijks. De gevaren van instorten, vollopen en andere risico’s zijn voor een minimum aan kosten maximaal verminderd.
  Voor het vullen van kleine holtes, zoals die kunnen ontstaan onder vloeren bijvoorbeeld (door inklinkende grond of onderspoeling) is het Benefil hardschuim ook een prima oplossing. Het materiaal wordt in vloeibare vorm onder de vloer geïnjecteerd, waarna het holtes opvult en eventueel ook verzakkingen corrigeert: dubbel voordeel.

Holle ruimtes, variërend van een kruipruimte tot een mijnschacht of een ongebruikte kelder of tunnel: ze hebben gemeenschappelijk dat ze het gevaar op kunnen leveren van instorting, oneigenlijk gebruik, wateroverlast of huisvesting van plaagdieren.
Wie dergelijke risico’s wil vermijden, die doet er goed aan de holle ruimte te laten opvullen met Benefil hardschuim.
Het volumineuze schuim vult de ruimte tot in hoeken en gaten, heeft een licht eigen gewicht en verzwaart de bouwconstructie dus nauwelijks. De gevaren van instorten, vollopen en andere risico’s zijn voor een minimum aan kosten maximaal verminderd.
Voor het vullen van kleine holtes, zoals die kunnen ontstaan onder vloeren bijvoorbeeld (door inklinkende grond of onderspoeling) is het Benefil hardschuim ook een prima oplossing. Het materiaal wordt in vloeibare vorm onder de vloer geïnjecteerd, waarna het holtes opvult en eventueel ook verzakkingen corrigeert: dubbel voordeel.