Riolering vullen RG 22 Benefil

Vullen buitenwerking gestelde leidingen

Vullen buitenwerking gestelde leidingen / riolen, gas- en waterleidingen


Benefil - redundant pipe lines

Contact form


Wilt U dat wij contact met U opnemen over, vult U dan ons aanvraagformulier in.
Benefil - vullen buiten werking gestelde leidingen
Website Benefil (Engeland) voor meer achtergrond Informatie en demonstratie films

Wilt U meer weten over: Holle ruimtes vullen


Riolering / leidingsystemen vullen.


Rioolbuizen en andere ongebruikte leidingsystemen worden snel en tot in de kleinste hoekjes en gaatjes gevuld, nadat er een koppeling met kogelkraan is aangesloten op de (door opdrachtgever) aangebrachte vulleiding*.
We sluiten hierop onze injecteerapparatuur aan, die op zijn beurt weer in verbinding staat met een compacte pomp-unit. Deze unit zorgt ervoor dat de grondstoffen uit de voorraadtanks naar de injecteerapparatuur worden gepompt, om daar tot een helderwit schuim te worden omgezet. Op dat moment wordt ook de benodigde harder aan het mengsel toegevoegd. Het schuim is daarna gereed om met lichte (water)druk in de holle ruimten te worden gepomt, waarhet zich moeiteloos over tientallen meters verspreidt en de kleinste hoekjes en gaatjes vult. Het hardschuim neemt niet meer toe in volume, wel in sterkte.
Het team is compleet self supporting: energie van eigen generator/compressor, alle grondstoffen en gereedschappen zijn onder handbereik.
Het is voor de efficiency van het werk van belang dat de vrachtwagen zo dicht mogelijk bij de werkplek kan komen. Normaal gesproken is de maximale afstand 25 meter. Voor grotere afstanden wordt gebruik gemaakt van een speciaal verlengingspakket, waardoor afstanden tot maximaal 75 meter overbrugd kunnen worden. Deze aanpassing dient in de opdrachtbevestiging vastgelegd te worden.

Grondwerken riolering


Ongebruikte grondwerken rioleringen en andere leidingen die opgevuld moeten worden.
Benefil Nederland BV is onder meer gespecialiseerd in het vullen van in onbruik geraakte rioleringen en andere ondergrondse leidingen. We maken daarbij gebruik van een milieuvriendelijk hardschuim dat ook wordt toegepast om mijngangen, complete tunnels en bijvoorbeeld kruipruimtes op te vullen. Of om losse zandpakketten onder kades, dijken of wegen te verdichten.
Onze grote voordelen zijn: relatief voordelige grondstoffen, grote duurzaamheid van het materiaal en een laag eigen gewicht want het betreft hier een hardschuim. Daardoor worden grondwerken niet extra verzwaard zullen worden met alle gevolgen van dien.

Op de Benefil website en in de algemene folder vindt u meer informatie over alle mogelijkheden die Benefil heeft om u van dienst te zijn.
En natuurlijk ook voorbeelden van werken die in het verleden zijn uitgevoerd.
Kijk voor een snelle calculatie op onze bestekservice (
 • Benefil informatie: Bestek service formulier ) en voor een duidelijke instructie voor de noodzakelijke voorbereiding op onze aansluitinstructies.Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22


  Riolering vullen


  Benefil Nederland BV is de specialist op het gebied van het vullen van rioleringen en andere leidingsystemen die niet meer in gebruik zijn.
  Benefil past een hardschuim toe dat bij opdrachtgevers ook wel bekend is onder de naam RG 22 of als Bacel.
  Het betreft in alle gevallen dezelfde bewezen technieken en materialen: Benefil heeft een schat aan ervaring.
  Het gebruikte hardschuim is milieuveilig en de kosten zijn aantrekkelijk laag.


  Algemeen
  Benefil®, rioolleidingen vullen
  Meer info

  Fotogalerij
  Meer info

  Rapporten
  Meer info


  Nederland
  Ga naar ... http://www.benefil.nl
  info@resinsindustry.com
  Benefil: Bestek service

  Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

  Download hier uw: Brochure Benefil NL


  België en Luxemburg
  info@resinsindustry.com
  Benefil: Bestek service

  Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

  Download hier uw: Brochure Benefil NL  Benefil void fill sewage 1Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlifBenefil void fill sewage 3Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlif  Benefil void fill sewage 2Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlifBenefil void fill sewage 4Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlif  Benefil void fill sewage 5Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlifBenefil void fill sewage 6Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlif


  Benefil void fill sewage 7 NorwayBenefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, f


  Benefil hardschuim, Benefil, opvullen van holtes, opvullen lege ruimten, vervallen riool, tunnel, kruipruimte, kelder, betonvloeren, ondervullen, weer op niveau brengen, wegen, fietspaden, parkeerterreinen, zeer volumineus, laag in gewicht, duurzaam, drukvastheid, m2, m3, hardschuim, vloeren, riolering, leidingsystemen, rioolbuizen, ongebruikte leidingsystemen, vulleiding, injecteerapparatuur, compacte pompunit, helderwit schuim, holle ruimten, vloeren liften, Benefil vloertechniek, boorgaten, plug, injecteerpistool, IBC's, druk van ± 1 bar, onder het te liften oppervlak, ± 80 kPa, 400 kPa, drukvastheid, densiteit, grond verdichten, grond verkleven, dijklichamen, kademuren, bruggenhoofden, viaducten, onsamenhangende grondpakketten, achter kademuren, onder bruggenhoofden, grondpakketten van kademuren, taluds, uitspoeling, constructie, rioolfrees, mijngangen, mijnschachten, tunnelbuizen, tunneltoegangen