Hardschuimvullingen - Riolering vullen RG 22 Benefil

Wilt U meer weten over: Holle ruimtes vullen


Het Benefil hardschuim ontwikkelt zich niet onder de grond, maar reeds in het injecteerpistool. Het mengsel van vloeibare componenten wordt door de injecteerders-van-dienst gedoseerd zoals van tevoren met de opdrachtgever is overeengekomen. Uiteraard worden samenstelling en uitgeoefende injectiedruk aangepast aan de aard van het te behandelen object. De combinatie van vakmanschap, ervaring en de juiste dosering van grondstoffen leidt tot het best denkbare eindresultaat voor een gunstige prijs.

Het vergt veel vakmanschap èn ervaring om niet alleen de juiste densiteit te kiezen, maar ook de passende dosering van materiaal. Juist omdat het aantal variatiemogelijkheden eigenlijk legio is, komt het op geconcentreerd vakmanschap aan.
Het drooggewicht kan bijvoorbeeld variëren van 12 kg m3 tot ongeveer 70 kg m3. Een laag soortelijk gewicht voldoet om lege buizen en andere holtes te vullen, het hoogste gewicht voldoet aan de strengste normen van drukvastheid. Dit zal bijvoorbeeld worden toegepast onder zwaarbelaste vloeren.
De vulnauwkeurigheid van het Benefil hardschuim is groot: lege ruimten worden voor
± 99 % gevuld, zonder luchtinsluitingen.
Omdat het hardschuim reeds in het injecteerpistool wordt gevormd, is het ook mogelijk om goed bereikbare ruimtes zoals onderaardse gangen, kelders, leidingen, niet te injecteren, maar met grote vulmonden vol te pompen, vanuit een of meerdere vulpunten. Efficiënter en door de geboekte tijdwinst ook voordeliger.
Benefil is in alle omstandigheden min of meer vloeibaar, maar vloeit niet vanzelf uit, doch slechts onder een zekere druk. Dat betekent dat het materiaal niet gemakkelijk wegvloeit.
Door het lage soortelijk gewicht van het materiaal zelf, wordt de ondergrond nauwelijks extra belast.
Benefil is niet geschikt voor puntbelasting en het kan beter niet langdurig worden blootgesteld aan zonlicht. De wrijfweerstand is laag: het materiaal is niet bestand tegen schuren.
Geïnjecteerd in leidingen duwt het hardschuim alle drab en vloeistofresiduen voor zich uit. Onbedoeld volgeschuimde leidingen kunnen tot enkele weken daarna, zonder problemen worden geschoond met een hogedrukspuit of rioolfrees.

Nederland
Ga naar ... http://www.benefil.nl
info@resinsindustry.com
Benefil: Bestek service

Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

Download hier uw: Brochure Benefil NL


België en Luxemburg
info@resinsindustry.com
Benefil: Bestek service

Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

Download hier uw: Brochure Benefil NL


Benefil void fill sewage 1Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlifBenefil void fill sewage 3Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlifBenefil void fill sewage 2Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlifBenefil void fill sewage 4Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlifBenefil void fill sewage 5Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlifBenefil void fill sewage 6Benefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, floorlif


Benefil void fill sewage 7 NorwayBenefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen, fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining, a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®, holle ruimte, floor lifting, fGrondwerken riolering


Ongebruikte grondwerken rioleringen en andere leidingen die opgevuld moeten worden.
Benefil Nederland BV is onder meer gespecialiseerd in het vullen van in onbruik geraakte rioleringen en andere ondergrondse leidingen. We maken daarbij gebruik van een milieuvriendelijk hardschuim dat ook wordt toegepast om mijngangen, complete tunnels en bijvoorbeeld kruipruimtes op te vullen. Of om losse zandpakketten onder kades, dijken of wegen te verdichten.
Onze grote voordelen zijn: relatief voordelige grondstoffen, grote duurzaamheid van het materiaal en een laag eigen gewicht want het betreft hier een hardschuim. Daardoor worden grondwerken niet extra verzwaard zullen worden met alle gevolgen van dien.

Op de Benefil website en in de algemene folder vindt u meer informatie over alle mogelijkheden die Benefil heeft om u van dienst te zijn.
En natuurlijk ook voorbeelden van werken die in het verleden zijn uitgevoerd.
Kijk voor een snelle calculatie op onze bestekservice (
 • Benefil informatie: Bestek service formulier ) en voor een duidelijke instructie voor de noodzakelijke voorbereiding op onze aansluitinstructies.Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22


  Riolering vullen


  Benefil Nederland BV is de specialist op het gebied van het vullen van rioleringen en andere leidingsystemen die niet meer in gebruik zijn.
  Benefil past een hardschuim toe dat bij opdrachtgevers ook wel bekend is onder de naam RG 22 of als Bacel.
  Het betreft in alle gevallen dezelfde bewezen technieken en materialen: Benefil heeft een schat aan ervaring.
  Het gebruikte hardschuim is milieuveilig en de kosten zijn aantrekkelijk laag.  Benefil hardschuim, Benefil, opvullen van holtes, opvullen lege ruimten, vervallen riool, tunnel, kruipruimte, kelder, betonvloeren, ondervullen, weer op niveau brengen, wegen, fietspaden, parkeerterreinen, zeer volumineus, laag in gewicht, duurzaam, drukvastheid, m2, m3, hardschuim, vloeren, riolering, leidingsystemen, rioolbuizen, ongebruikte leidingsystemen, vulleiding, injecteerapparatuur, compacte pompunit, helderwit schuim, holle ruimten, vloeren liften, Benefil vloertechniek, boorgaten, plug, injecteerpistool, IBC's, druk van ± 1 bar, onder het te liften oppervlak, ± 80 kPa, 400 kPa, drukvastheid, densiteit, grond verdichten, grond verkleven, dijklichamen, kademuren, bruggenhoofden, viaducten, onsamenhangende grondpakketten, achter kademuren, onder bruggenhoofden, grondpakketten van kademuren, taluds, uitspoeling, constructie, rioolfrees, mijngangen, mijnschachten, tunnelbuizen, tunneltoegangen