Rapporten - Riolering vullen RG 22 Benefil

Benefil is een aminoplast die voor een groot deel bestaat uit de stikstofhoudende chemische verbinding Ureum (CH4N2O).
Ureum wordt onder meer toegepast als meststof voor planten. De stof komt van nature ook voor in de urine van mensen en dieren: de lever haalt de ammoniak die vrijkomt bij het verteren van eiwitten uit het bloed, waarop de ureum via de nieren in de blaas terechtkomt.
Ureum maakt daarnaast ook deel uit van de menselijke huid. De stof is daar van grote waarde door het vochtvasthoudende vermogen ervan. Een ureumtekort leidt tot huidverdroging en veroudering.
Benefil bestaat dus voor een groot deel uit stikstof, het materiaal is oplosmiddelenvrij.
De harder die aan Benefil wordt toegevoegd om het hardschuim te vormen, bestaat uit 4,5 % fosforzuur en 1 % calciumchloride.
Langdurig blootgesteld aan direct zonlicht, verliest Benefil jaarlijks ± 4 % aan volume. Benefil is waterdoorlaatbaar en kan probleemloos onder water worden toegepast (zonder milieu- of andere problemen te veroorzaken).

De onschadelijkheid van Benefil voor het milieu wordt eens te meer aangetoond door het feit dat het hardschuim in uitgeharde toestand ook wordt gebruikt om diverse groenten en planten op te kweken (onder de merknaam Fytocell - door Resins Agro) op de markt gebracht).
Zowel in vaste vorm als in vlokkenvorm dient het dan als vervanger voor de volle grond, als substraat dus.

Onder de naam Hydrocell Daktuin systeem (van Resins Agro B.V. BV) wordt een soortgelijk product als Benefil toegepast om lichtgewicht waterbufferende daktuinen mee te realiseren.

Het hardschuim is milieuvriendelijk, recyclebaar en ongevoelig voor anorganische afvalstoffen.
Ook kan het zonder problemen onder water worden toegepast.

Gehalte vaste stof: afhankelijk van de dosering, ter plaatse te bepalen/aan te passen aan de omstandigheden door onze specialisten.

Verwerkingstemperatuur: lage noch hoge temperaturen zijn een bezwaar. De heersende temperaturen kunnen wel enige invloed uitoefenen op de viscositeit van het materiaal. Viscositeit bij 30 Cº, 17 mPa.s.

Uitgehard is het materiaal bestand tegen extreme temperaturen: tot 190Cº . De verkoling begint bij 220 Cº.

Duurzaamheid: de chemische bestendigheid tegen koolwaterstoffen en oplosmiddelen maakt Benefil uiterst duurzaam. Het materiaal kan beter niet worden blootgesteld aan zonlicht. Is dat niet het geval, dan is de duurzaamheid zeer groot.Nederland
Ga naar ... http://www.benefil.nl
info@resinsindustry.com
Benefil: Bestek service

Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

Download hier uw: Brochure Benefil NL


België en Luxemburg
info@resinsindustry.com
Benefil: Bestek service

Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

Download hier uw: Brochure Benefil NL


Benefil void fill sewage 7 NorwayBenefil testing 3,Benefil, Hardschuimvullingen,  fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining,  a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®,  holle ruimte, floor lifting, fStrategie
Benefil® onderzoek kan strategisch het best worden getypeerd als technologisch gedreven en markt georiënteerd. Voor Resins Industry is Benefil® onderzoek en ontwikkeling een uitdagende en continu leerervaring. Een aantal belangrijke trefwoorden daarbij zijn: productverbetering, nieuwe toepassingen, marktgerichtheid, vragen uit de praktijk, ervaringen met eindgebruikers.

Doelstelling

  • Benefil® onderzoek wordt uitgevoerd op verschillende plaatsen en binnen verschillende netwerken. In ons eigen laboratorium en op semi-technische schaal op onze productielocaties, ter plaatse bij klanten en eindgebruikers, of in samenwerking met universiteiten en onderzoekinstituten, zowel nationaal als internationaal.


Toepassing
  • Benefil® onderzoek kan in velerlei vormen worden uitgevoerd: als kwaliteitscontrole in het laboratorium, technologisch onderzoek op onze productielocaties of als kleinschalig onderzoek. Onderzoek kan ook bestaan uit veldwerk.


Onderzocht door
Benefil hardschuim , Benefil, Opvullen van holtes, Opvullen lege ruimtes,Vervallen riool, Tunnel, Kruipruimte, Kelder, Betonvloeren, Ondervullen, weer op Niveau brengen, Wegen, Fietspaden, Parkeerterreinen, zeer volumineus , laag in gewicht, duurzaam, drukvastheid , m2 , m3, Hard schuim, Vloeren, Riolering, leidingsystemen, Rioolbuizen, ongebruikte Leidingsystemen, Vulleiding, Injecteerapparatuur, Compacte pomp-unit, Helderwit schuim schuim, Holle ruimten, Hardschuim, Vloeren liften, Benefil vloertechniek, Boorgaten, Plug, Injecteerpistool, IBC's, druk van ± 1 bar, onder het te liften oppervlak, ± 80 kPa., 400 kPa, Drukvastheid, Densiteit, Grond verdichten, Grond verkleven, Dijklichamen, Kademuren, Bruggenhoofden, Viaducten, Via-ducten, onsamenhangende Grondpakketten,achter Kademuren, onder Bruggenhoofden, Grondpakketten van Kademuren, Bruggenhoofden, Dijklichamen, Taluds, Uitspoeling, Constructie, Rioolfrees, Mijngangen, Mijnschachten, Tunnelbuizen, Tunneltoegangen,