Vullen van ruimte tussen oude en nieuwe leiding, Re-lining met Benefil

Wilt U meer weten over: Holle ruimtes vullen

re-lining benefil re-lining benefil 1
Vullen van ruimte tussen oude en nieuwe leiding, Re-lining.

  • Renovatie van bestaande leidingsystemen door deze te voorzien van een nieuwe inwendige buis met een geringere diameter heeft verschillende voordelen: enerzijds het kostenaspect, maar ook het feit dat de overlast bovengronds zeer beperkt kan blijven, is een aspect om rekening mee te houden.

    Er zijn verschillende reliningstechnieken mogelijk, maar in de meeste gevallen ontstaat er ruimte tussen de nieuw ingebrachte buis of pijp en de bestaande.
    Benefil vult de ontstane holte met het eigen gelijknamatige hardschuim en voorkomt zo de risico’s van bijvoorbeeld vollopen dn/of instorten van de bestaande leiding, pijp of buis.

    Omdat het Benefilschuim zich over betrekkelijk grote afstanden verspreid, is het aantal benodigde injectiepunten zeer beperkt, waarmee de relining van bestaande leidingsystemen nog aantrekkelijker wordt voor opdrachtgevers die de kosten willen beheersen.Benefil Mine Shaft 4,Benefil, Hardschuimvullingen,  fills voids, seawalls, retaining walls, culverts, sewage pipes, pipelines, relining,  a super-lightweight engineering filler grout, Benefil®,  holle ruimte, floor lifting, floorlift, verzakte vloer, liftRiolering
Meer info

Mijn opvullingen
Meer info

Kademuren
Meer info

Overig
Meer info

Nederland
Ga naar ... http://www.benefil.nl
info@resinsindustry.com
Benefil: Bestek service

Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

Download hier uw: Brochure Benefil NL


België en Luxemburg
info@resinsindustry.com
Benefil: Bestek service

Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

Download hier uw: Brochure Benefil NLBenefil hardschuim, Benefil, opvullen van holtes, opvullen lege ruimten, vervallen riool, tunnel, kruipruimte, kelder, betonvloeren, ondervullen, weer op niveau brengen, wegen, fietspaden, parkeerterreinen, zeer volumineus, laag in gewicht, duurzaam, drukvastheid, m2, m3, hardschuim, vloeren, riolering, leidingsystemen, rioolbuizen, ongebruikte leidingsystemen, vulleiding, injecteerapparatuur, compacte pompunit, helderwit schuim, holle ruimten, vloeren liften, Benefil vloertechniek, boorgaten, plug, injecteerpistool, IBC's, druk van ± 1 bar, onder het te liften oppervlak, ± 80 kPa, 400 kPa, drukvastheid, densiteit, grond verdichten, grond verkleven, dijklichamen, kademuren, bruggenhoofden, viaducten, onsamenhangende grondpakketten, achter kademuren, onder bruggenhoofden, grondpakketten van kademuren, taluds, uitspoeling, constructie, rioolfrees, mijngangen, mijnschachten, tunnelbuizen, tunneltoegangen