NEN-EN-ISO 14001:2004 Resins Industry BV

Download hier ons NEN-EN ISO 14001:2004 Certificaat

ISO 14001:2004  Resins Agro BV, ISO 14001:2004  Resins Industry BV, ISO 14001:2004  Benefil Nederland BV

NEN-EN-ISO 14001:2004logo ISO14001
Resins Industry B.V. heeft zich verplicht er voor te zorgen dat haar kwaliteits- en milieumanagementsysteem door alle werknemers volledig wordt begrepen en dat volgens de beschreven procedures wordt gewerkt.
Het in dit handboek beschreven managementsysteem is in overeenstemming met de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2008 en NEN-EN-ISO 14001:2004. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt op systematische wijze periodiek gecontroleerd aan de hand van audits.

In verband met de uitbreiding naar NEN-EN-ISO 14001:2004 is er binnen onze organisatie ook een Milieucoördinator aangesteld die vanaf januari 2008 een vast onderdeel zal gaan uitmaken van onze ISO vergaderingen en het kwaliteitsbeleid, zodat te allen tijde toetsing kan plaatsvinden.

logo Aqua Resins TechnologiesOnze kwaliteitsdoelstellingen zijn te allen tijde gericht op het leveren van maatwerk en efficiënte dienstverlening.
Regelmatig terugkerende controle hiervan, waaronder gesprekken met relaties en afnemers, bevestigen ook in 2007 weer dat we op de goede weg zijn (Klanttevredenheidsonderzoek).

Doordat we met ingang van januari 2008 werkzaam zullen zijn op onze nieuwe productie locatie zal het streven naar en behouden van kwaliteit alleen maar beter beheersbaar worden.

Facilitair zal er ook een en ander gaan veranderen daar er momenteel naargeestig gezocht wordt naar diverse meet- en regelapparatuur om een aantal zaken nog nauwkeuriger onder controle te houden.

Quality Masters ISO 14001 approval