Nieuws

Tr Benefil void, pipe-filling, Void Fill, Floor lifting, Tank decommissioning, RG 22, RG 30 , Benefil, Quay walls, Sea walls, Re-lining, Mines, Mine shaft, grouting, subsiding floors, HebetechnickNews flash - website launch - Benefil UK
Wilt U meer weten over: Holle ruimtes vullen

Wilt U meer weten over: Liften van vloeren

Benefil

Benefil niewsbrief

Benefil nieuwsbrieven vanuit Engeland.

Benefil Nederland BV.
Benefil hanteert andere methoden en andere kunstharsen dan collega's dat doen. Het Benefil hardschuim is vooral inzetbaar om grote holle ruimtes te vullen of grote verzakte vloeroppervlakken te repareren. De verschillen met Collega's zijn legio, maar de overeenkomsten ook: zo wordt het materiaal d.m.v. injectietechnieken onder verhardingen gebracht en ook wordt het ter plaatse gemengd.
De meest in het oog lopende verschillen:
Benefil is watergedragen en het expandeert in het geheel niet nadat het op de plaats van bestemming is aangekomen. Meer weten, ook over projecten e.d.? Benefil website

De vloer van een bedrijfsgebouw in Steenwijk, eigendom van Ter Braake Onroerend Goed, is ernstig verzakt, plaatselijk wordt zelfs een verzakking van 19 mm gemeten. Oorzaak? Vermoedelijk een inklinking van de grond, die op zijn beurt weer is veroorzaakt door overmatige zetting van onderliggende, samendrukbare lagen. Het is in een geval als het onderhavige niet verstandig om de vloer nodeloos te verzwaren; het lage s.g. van het Benefil hardschuim is dan een pluspunt. Het totaal te behandelen oppervlak is 540 m². De bedoeling is de vloer op gelijk niveau te brengen als dat van de op palen rustende fundatiebalken. Een en ander lukt zonder problemen. Zelfs in een nog korter tijdbestek dan vooraf verwacht; in slechts 4 werkdagen wordt het project geklaard. De bedrijfshalvloer wordt opgeleverd op het niveau zoals bij de bouw bedoeld, waarbij het gewicht van de vloerconstructie nauwelijks is toegenomen.


NIEUW VERSCHENEN: GWW-DVD 2010 (Button NIEUWS Links Boven )

Medio november heeft de verspreiding plaats gevonden van de 10e uitgave van de GWW-DVD.

De GWW-DVD 2010 bevat, naast een geavanceerde zoekmachine, 45 bestekserviceprogramma’s voorzien van intelligente zoekstructuren, uitgewerkte besteksomschrijvingen en links naar de relevante bouwregelgeving. De opgenomen informatie is specifiek gericht op de GWW. De in de genoemde bestekserviceprogramma’s opgenomen besteksomschrijvingen zijn dan ook allemaal gebaseerd op de actuele RAW-systematiek.

De in de bestekservices opgenomen RAW-besteksomschrijvingen kunnen worden opgeslagen in TXT- of RSU-formaat. Het RSU-formaat is direct te importeren binnen alle RAW-bestekverwerkingsprogramma’s. Daarnaast kunnen de RSU-formaten worden omgezet naar PDF. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het op de DVD geplaatste KPD-programma RSU2PDF.

Een exemplaar van de GWW-DVD 2010 is via deze link (Button NIEUWS Links Boven) kosteloos aan te vragen. Na aanmelding wordt de GWW-DVD u daarna jaarlijks toegezonden.

Sinds 2000 vormt deze jaarlijkse uitgave dé kennisbrug tussen leverancier en opdrachtgever in de civiele techniek. Opdrachtgevers, RAW-bestekschrijvers, ontwerpers en andere voorschrijvers van materialen in Weg- en Waterbouw projecten vinden hier wat zij zoeken, nl.: RAW-besteksomschrijvingen en vakgerichte digitale informatie die binnen hun projecten direct opneembaar is.

De DVD en de website http://www.gww-index.nl, worden gerealiseerd door ruim 45 vooruitstrevende bedrijven in de sector bouwstoftoeleverende industrie voor de GWW in samenwerking met ZeeBoer.

De GWW-DVD bevat:Recent
Aqua Resins Technologies
Seminar trap niet in een bouwval - bouwRAI 2008


Going Underground UK Benefil

Wij kunnen u meedelen dat ons moederbedrijf en toeleverancier van onze basisgrondstof, Aqua Resins Technologies B.V. ( A.R.T.), sinds 17 december 2007 in het bezit is van het ISO certificaat NEN-EN-ISO 14001:2004.

Vanzelfsprekend is dat de bedrijven die tot de A.R.T. Groep behoren (Resins Agro B.V., Resins Techno B.V., Resins RCTD B.V. en Resins Industry B.V.) voor ons onder dezelfde "regelgeving en systematiek" vallen met betrekking tot genoemd kwaliteits- en milieumanagementsysteem.

Vergunningingen welke afgegeven zijn door de overheid, hebben betrekking op onze productielocatie en manier van werken, en niet zo zeer op de desbetreffende B.V. die in het pand opereert.
Meer info

Online RAW bestek service Benefil®
Hierbij laten wij u weten dat online RAW bestek service Benefil® vanaf heden werkzaam is vanaf de volgende lokatie(s):
Benefil: Bestek service

Download hier uw: Aansluitinstructies Benefil en of Bacel RG22

Download hier uw: Brochure Benefil NL

Benefil® - bruggenArchief
Benefil® ondersteunt monument op de dam

Logo Resins Techno
Archief

ISO 9001:2001
Wij kunnen u meedelen dat Aqua Resins Technologies B.V. in het bezit is van het ISO certificaat NEN-EN-ISO 9001:2000.
Meer info