VCA * 2008/5.1 Resins Industry

Download hier ons VCA * 2008/5.1 Certificaat

VCA logo jpeg  pms 339 en 280 contour

VCA

Resins Industry B.V. en Benefil Nederland B.V. heeft aangetoond te beschikken over een VCA-systeem voor het realiseren van veiligheidsbeheersing conform de richtlijnen:

VCA* (2008/5.1)
Evaluatie van het VCA-systeem heeft plaatsgevonden volgens de procedure voor VCA-systeemcertificatie van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied:

Het vullen van buitenwerking gestelde leidingen alsmede het vullen van holle ruimtes met hardschuim (Nace code: F43)

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland.


Registratienummer : 24361/3.1
Geldig tot : 23-06-2021
Datum uitgifte : 23-06-2018

VCA